Näytökset

Tanssi on esittävää taidetta. Toiminnassamme painotetaan paitsi harjoittelun mielekkyyttä hyvässä ryhmähengessä, myös pyrkimistä ryhmäkohtaisiin tavoitteisiin. Yksi konkreettisin tavoite on tarjota jokaiselle Loisteen tanssijalle mahdollisuus esiintyä lukukausittain järjestettävissä koulumme omissa näytöksissä. Näytöksiin osallistuminen ei ole pakollista, mutta erittäin suotavaa. Esiintymiskokemus harjoitteluprosesseineen vie ja kasvattaa lapsia ja nuoria paitsi tanssissa huimasti eteenpäin, mutta on myös merkittävä ryhmän yhteinen projekti, jonka lomassa opitaan myös paljon muita tärkeitä taitoja. Pyydämme ilmoittamaan oman ryhmän opettajalle jo hyvissä ajoin, mikäli tanssioppilas on estynyt osallistumasta näytökseen, jotta koreografioiden muutoksista ei koidu harmia muille tanssijoille ja opettajalle loppusuoralla. Avoimien ovien -tuntien jälkeen kausi painottuu yhä enemmän ja enemmän   näytöksen harjoitteluun. Näytöksen lähestyessä läsnäolo harjoituksissa on erittäin tärkeää, sillä tanssioppilaat esiintyvät ryhminä, jolloin jokainen ryhmäläinen on yhtä tärke

Pääsyliput

Kaikki näytöksemme ovat yleisölle maksullisia. 

Liput tulevat myyntiin noin kaksi viikkoa ennen näytöstä ja niistä tiedotetaan tarkemmin etukäteen. Jokaisen katsojan tulee ostaa pääsylippu (ainoa poikkeus ovat sylilapset). Suosittelemme pääsylippujen ostamista hyvissä ajoin ennakkoon, koska usein näytökset myydään loppuun, jolloin lippuja ei myydä enää näytöksessä paikan päällä. Yleisöön menevät tarvitsevat pääsylipun, mutta kyseisessä näytöksessä esiintyvät eivät tarvitse pääsylippua. Näytöksiin ei varata lippukiintiöitä, vaan jokaisen tulee itse pitää huoli, että ehtivät ostamaan pääsyliput lapsensa näytökseen. 

Yleiset ohjeet näytöspäivänä

Näytöspäivänä esiintyjien tulee olla ajoissa paikalla etukäteen ilmoitettuna ajankohtana. Näytöspaikalle tulisi saapua esiintymisvalmiina eli kotona tulisi laittaa ohjeiden mukaiset vaatteet, hiukset sekä mahdolliset meikit (ellei toisin ohjeistettu). Näytöspäivänä paikalla on suuri määrä tanssioppilaita, joten kotona on hyvä valmistautua etukäteen näytöshulinaan. Ihmistungoksen välttämiseksi toivomme, että esiintyjiä olisi saattamassa ja noutamassa max. 1 huoltaja/tanssija. Ryhmät kokoontuvat etukäteen ilmoitetussa paikassa ilmoitettuna ajankohtana. Tanssipiste Loisteen opettajat ovat tanssijoita vastassa. Pyydämme vanhempia huolehtimaan alle kouluikäisten tanssijoiden ulkovaatteista näytöksen ajan. EDU-tanssijat ja yläkouluikäiset harrasteryhmäläiset tulevat itse suoraan etukäteen sovittuun paikkaan odottamaan ohjeistusta eteen päin.
Näytöspäivinä toivomme jokaisen tanssijan noudattavan hyvää ja terveellistä ruokavaliota erityisesti eväiden valinnassa: pikaruoka, limut ja karkit eivät ole sopivaa näytöspäivien ravintoa. Tämä koskee erityisesti niitä tanssijoita, joilla on useampi näytös samana päivänä, jolloin hyvän ravinnon ja jaksamisen merkitys korostuu.  

Puvustukset

Näytösasut tulevat pääosin Loisteelta, mutta pieniin hankintoihin on hyvä varautua.